Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Hertig Karl

Global Citizenship Project

Futuraskolan International leads the way in developing international mindedness amongst our students, staff and families. Futuraskolan wishes to make more concrete how we work with the development of global citizenship, our international profile, our promise and our value ground. In the development of global citizenship, we want to nurture an action orientation by getting more of our staff and students/children involved in community service and exchange in order to develop a deeper understanding of ourselves and others. This exchange is intended to happen on both a local, national and international level. As a part of Futuraskolan International Global Citizenship Project representatives from all schools are traveling to the Philippines next week.

Make sure to follow our instagram account to see what they are up to

 

Futuraskolan International är ledande i utvecklingen av internationellt mindset bland elever, medarbetare och familjer. Futuraskolan önskar att visa mer konkret hur vi arbetar med utveckling av ett globalt medborgarskap, vår internationella profil, vårt löfte och vår värdegrund. I utveckling av vårt globala medborgarskap vill vi vårda handlingsorientering genom att få mer av vår personal och elever/barn involverade i samhällstjänst och utbyte med samhället för att utveckla en djupare förståelse för oss själva och andra. Detta utbyte är avsedd att ske både lokalt, nationellt och internationellt. Som en del i Futuraskolan International Global Citizenship Projektet kommer representanter från alla skolor resa till Filippinerna nästa vecka. 

Se till att följa vårt instagram konto för att se vad dem gör